Wymagania dla pracowników na budowie

Branża budowlana przeżywa ostatnio bardzo duże zainteresowanie. Inwestycje w tym kierunku oraz zapowiedzi budowy kolejnych mieszkań, również tych dla młodych sprawia, że widać tu pewien rozkwit. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na duże zainteresowanie osób prywatnych oraz całych rodzin posiadaniem własnego domu bądź mieszkania.

Oczekiwania odnoś

Więcej

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych

Na drogach, oprócz transportu produktów i towarów, które nie stwarzają zagrożenia, dokonuje się transportu materiałów uznawanych są za niebezpieczne. O ile już przewóz tych standardowych podlega licznym regulacjom, to ten, który powszechnie określa się mianem przewozów ADR, jest jeszcze bardziej wymagający. Wszyst

Więcej

Nawozy mineralne i ich zastosowanie

W ostatnich latach można zauważyć ogromny postęp oraz rozwój sektora rolniczego. Dotyczy on zastosowania nowoczesnych maszyn oraz wprowadzenia technik zarządzania. Na rynku istnieje bardzo duża konkurencja, co sprawia, że tak ważne staje się przemyślane stosowanie nawozów mineralnych, potocznie określanych mianem sztucznych. Ich producenci wychodzą naprzeciw oczekiwani

Więcej

Inwestycja w dobre szkolenia zawsze się zwraca

Własny rozwój jest dziś niezbędnym elementem samodoskonalenia. Dzięki niemu możemy nie tylko sprawniej wykonywać obowiązki rodzinne i zawodowe, ale również poszerzamy wiedzę i horyzonty myślowe, otwieramy się na nowe doświadczenia oraz mamy możliwość odświeżenia wcześniej pozyskanych wiadomości. Co ważne, dzięki rozwijaniu swoich talentów i ustawicznemu

Więcej

Pszczoły a środki ochrony roślin

Nawet dziś trudno byłoby się nam obejść bez owadów, a szczególnie pszczół. Ich rola związana z zapylaniem jest bezsprzeczna i sprawia, że korzystają na tym nie tylko pszczelarze, rolnicy, ale także całe społeczeństwo. Pszczoły nie są jedynie spotykane w okolicach pól uprawnych czy też na wsiach. Specjalnie dobrane gatunki pszczelich rodzin z powodzeni

Więcej

Co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Większość rolników, szczególnie tych mających duże gospodarstwa, stosuje różne nawozy i środki ochrony roślin, które gwarantują lepsze plony. Są one bardzo ważne, ponieważ ziemia stanowi dla rolników źródło utrzymania i liczą oni na dobre zbiory, które potem mogą sprzedawać. Środki chemiczne, produkty biobójcze chronią r

Więcej

Szkolenia internetowe - klucz do sukcesu

Dla wielu działających na rynku firm, jednymi z ważniejszych dokumentów są karty charakterystyki, które odgrywają dużą rolę w poprawnej wymianie informacji w łańcuchu dostaw. Niestety nadal można zauważyć, że ich prawidłowe sporządzanie przysparza sporo trudności. Do rzadkości nie należą też sytuacje, kiedy to karty są sporządzane, mimo iż przepisy tego nie

Więcej

Jabłka bez pestycydów, czyli o ekologicznej żywności.

Moda na ekologiczny styl życia ogarnęła całą Europę, a i w naszym kraju rośnie zainteresowanie i popyt na zdrową żywność, naturalne kosmetyki zawierające ekstrakty roślinne czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Dbamy jednocześnie o stosowanie się do obowiązujących przepisów, uzyskując odpowiednie atesty, certyfikaty oraz zgłaszając chociażby kosme

Więcej

Szkolenia na miarę XXI wieku

Problemem braku wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia, coraz częściej rozwiązują profesjonalne szkolenia. Stają się one szczególnie wartościowe w przypadku, kiedy prowadzona działalność nie należy do standardowych. Przepisy obejmujące rozporządzenie REACH, przepisy CLP, sporządzenie kart charakterystyki czy też zasady związane z transportem ADR, był

Więcej

Tytoń - zmiana przepisów i nowe ograniczenia

Tytoń jest znany doskonale ludzkości od bardzo dawna. Wielowiekowa historia sprawiła, że na przestrzeni lat nauczyliśmy się korzystać z jego właściwości w bardzo rozmaity sposób. Nawet dziś odkrywamy nowe możliwości, co wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem papierosów elektronicznych. Wcześniej obok palenia tytoniu w formie papierosów, cygar czy fajki

Więcej

Restrykcyjna ustawa wymierzona w palaczy i producentów wyrobów tytoniowych

Z dniem 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która jest znacznie bardziej restrykcyjna i wprowadza wiele zmian odnośnie produkcji i sprzedaży papierosów elektronicznych. Od tego dnia zarówno ich, jak i pojemników z płynem, nie mogą kupić osoby niepełnolet

Więcej

Renoma znaku towarowego

Renomowany znak towarowy, pomimo tego, że jest pojęciem znanym od dawna, nie posiada konkretnej definicji ani w prawie międzynarodowym, ani też w polskim. Najważniejszych wskazówek na temat interpretacji renomy, możemy doszukać się jednak w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto też dodać, że renomowane znaki towarowe są chronione zarówno pr

Więcej

Sukces szkoleń w innym wydaniu

Podstawą sukcesu każdej firmy jest ciągle dokształcanie się pracowników, dlatego tak ważny jest udział w branżowych konferencjach, seminariach czy szkoleniach. Dotyczy to także branży chemicznej, która ze względu na swą specyfikę, należy do bardzo wymagających. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę organizatorzy webinarium pod tytułem: „Karta charaktery

Więcej

Ochrona tajemnicy firmowej

We współczesnym świecie firmy z rozmaitych branż dysponują danymi, które z punktu widzenia konkurencji są bardzo cenne. Świadomość tego, że dane dotyczące pracowników i klientów, informacje o kontrahentach czy plany inwestycyjne, nie powinny trafić w niepowołane ręce, powinna sprawiać, że podjęte zostaną odpowiednie działania. W wielu sytuacjach wi

Więcej

Myj warzywa i owoce przed spożyciem!

Owoce oraz warzywa przed pożyciem należy odpowiednio przygotować. Podstawą jest oczywiście mycie, a w razie konieczności obranie ze skórki. O tym, że owoce lub warzywa należy myć przed spożyciem, wiedzą dziś już nawet małe dzieci. Niestety sama woda wystarcza tylko w przypadku warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych, a usuwanie skórki konieczne jes

Więcej

Nowa ustawa tytoniowa

8 września 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”, które swym zakresem obejmują producentów, importerów i dystrybutorów papierosów elektronicznych. Poprzedziła je uchwalona w 2014 roku nowa dyrektywa tytoniowa (TPD), która zdefiniowa

Więcej

Używaj produktów biobójczych z umiarem!

W wielu gospodarstwach domowych, zakładach pracy czy szpitalach, stosuje się rozmaite środki oraz specjalistyczne preparaty, które mają właściwości biobójcze. Jest to związane z powszechnie pojawiającymi się zagrożeniami w postaci licznych bakterii i gryzoni, które zagrażają zdrowiu człowieka. Wiele osób, chcąc zapewnić najwyższą sterylność, korzy

Więcej

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Środki uznawane za niebezpieczne nie są transportowane i dostarczane dalszym odbiorcom luzem. Muszą mieć opakowanie dostosowane do konkretnych wymagań. Tak jak właściwe przepisy regulują postępowanie w przypadku tradycyjnych odpadów, tak samo odpowiednie regulacje powstały na potrzeby opakowań po środkach niebezpiecznych. Efektem wielu zabiegów jest Ustawa z 13 czerwca

Więcej

Europejski CLP i amerykański GSH

Świat jest globalną wioską, w której następuje błyskawiczny przepływ informacji, do czego przyczynia się rozwój nowych technologii i wszechobecny Internet. Wiele firm działających w różnych branżach importuje i eksportuje rozmaite towary nie tylko z Europy, ale z całego świata. Dotyczy to także produktów chemicznych, dlatego zrodziła się potrzeba stwo

Więcej